Ödesbeslut för Nynäshamn

 

Nynäshamnarna, eller dess politiska ledning, står i begrepp att besluta om en föreslagen detaljplan för Norviksområdet. I korthet innehåller förslaget starka direkta och indirekta effekter som få Nynäshamnare vill uppnå. De flesta av dessa effekter presenteras ej utan planförslaget bygger nästan enbart på den inblandade partens argumentation.

 

Bakgrunden till förslaget är att Stockholms Hamnar (den inblandade parten) stänger de flesta av sina hamnar inom Stockholms Stads områden till förmån för bostäder och andra människovänliga och småskaliga lösningar. En renare stad, en vackrare stad och en trivsammare stad står på agendan för Stockholmaren. Bort med tung trafik och industri till förmån för befintlig och utökad skärgårds- och fritidtrafik är nyckeln för Stockholm likväl de flesta av världens större och moderna städer. För Nynäshamn gäller motsatsen enligt föreslagen plan.

 

Vill du redan nu skapa dig en översiktlig bild över problembilden? Klicka här.

 

I korthet hänvisar man till miljövinster för regionen och en del arbetstillfällen för Nynäshamnsområdet. Problemet med förslagets kalkyler är att alternativa scenarier varken presenterats eller värderats. Så har således de flesta av de negativa effekterna utelämnats i projektbeskrivning och förslag.

 

Näringslivet nobbar jättehamnen enligt braskande rubriker i Sv Dagbladet. Kritikerna liknar projektet vid Stålverk 80, Kalix flygplats och andra projekt som blivit fiaskon. Samstämmiga uttalanden från branschen menar att befintliga hamnar som Södertälje, Oxelösund och Gävle mycket väl klarar de gehov som Norvik är tänkt för. Dessa hamnar finns och kan lätt anpassas för de eventuella expansioner det blir fråga om. Dessutom så existerar redan infrastruktur för både järnväg och landsväg för dessa hamnar och där finns idag ingenting för Norviksalternativet. Varför satsa 2 miljarder för någonting som egentligen inte behövs är en fråga till Stockholms medborgare och politiker?

 

Men frågan borde alltså vara - vad vill vi som bor i Nynäshamn? Sanningen är att det inte existerar någon plan eller struktur över hur den så viktiga skärgårdslinjen ska hanteras. Klicka här för att läsa lite inledande funderingar om detta

 

Norviksplanen stoppar möjligheten att utveckla Nynäshamns Skärgårdsstad
Läs mer om detta här

 

Norviksplanen medför kritiska regleringar och avstängningar för skärgårdstrafiken i Nynäshamns Skärgård
Läs mer om detta här

 

Norviksplanen förstör större rekreationsområden i unik skärgårdsmiljö.
L
äs mer om detta här

 

Hur påverkas utvecklingen av Ostkustens Seglarcentrum och andra vattenrelaterade "events"
Läs mer om detta här

 

Hur påverkas turism och "vanligt" båtliv
Läs mer om detta här

 

Norviksprojektet och infrastrukturen.  
Läs mer om detta här

 

Norviksprojektet och miljön
Lös mer om detta här

 
 
Ekonomin
Läs mer här
 
 

Hur gå vidare?

Processen har pågått en längre tid. Närmast i tid är ett avgörande i Nynäshamns Kommunfullmäktige om detaljplanen och dit hörande frågor. Inför detta möte som man tror inträffar i april eller maj så står alla partier (åtm officiellt) bakom den föreslagna planen. Förutom Miljöpartiet och Sorunda.net som pläderar för avslag.

 

En fråga som denna borde avgöras utan partipolitik och efter att alla involverade dels fått chansen att förstå alla effekter (på kort och lång sikt) men också att flera alternativ och en helhetssyn för alla hamn- och "sjöfrontsområden" har presenterats och diskuterats. Många synpunkter har under många år presenterats och argumenterats men lämnats utan vidare reflexioner.

 

Bland många reaktioner på de frågeställningar som omger projektet återkommer ofta kommentarer som "det har jag inte vetat", "det visste jag inte" och "det är ju förfärligt" och "nog trodde jag att färjetrafiken i första hand skulle flyttas ut till Norvik". Informera dig och skapa dig en uppfattning.

 

För dig som vill protestera mot detta så finns en protestlista på nätet
ange www.namninsamling.se
        klicka sedan på "namninsamling" och
        ange "Norvik" i sökrutan och du är framme,

 

Vill du veta mer:

    www.norvik.info

    www.naturskyddsforeningen.se/nynashamn

 

mail till Manito?

    manito@telia.com