Alternativ finns till containerhamnen i Norvik!

 

Nynäshamns skärgård är kanske den vackraste och mest variationsrika delen av Stockholms skärgård. Här finns de små vindpinade helt kala ”Västkustlika” kobbarna, samt de lite större kobbarna med vackra sköna klippor i syd och ost samt lite vindskugga, kanske lite sand och en gräsplätt under några tallar med kvällssol i väst.

 

Här finns småöar med nattlä och blåbärsskog i närheten. Här finns större hamnar och öar med tillgång till affärer och annan service. Skärgården är tillgänglig inte minst för kanotister, småbåtar och dagseglare. Passar lika bra för större semesterseglare,

 

Här finns öppet hav men också sköna fjärdar att sträcka ut på med lite skydd från vissa vindars vågor. Mysingen, Danziger Gatt, Landsortsdjupet men också Gårdsfjärden, Konabbsfjärden, Nynäsviken, Rassa vikar och Dragets kanal. I vattnen innanför Muskö återfinns andra skyddade vatten som Hors-, Mällby- och Ådfjärdarna. Här finns sunden, kanalerna och minsta lävik. 

 

En unik samling av sandstränder, badklippor och skyddade naturhamnar för övernattning. De flesta av öarna är obebodda och tillgängliga för semesterfirande båtfolk eller båtluffare (Med Waxholmsbolaget når de båtlösa de finaste av öar som Nåtarö, Rånö, Aspö, Norrö och Ålö varifrån man kan ta sig vidare till Utö, kanske på hyrd cykel).

 

Detta borde locka vem som helst att vilja flytta hit. Nynäshamn som kallar sig ekokommun. Speciellt som vi förmodligen har världens bästa naturhamn med plats att utveckla en sund skärgårdsstad. Men idag finns inga båt- eller varvsplatser att erbjuda och var och hur kan turistindustrin utvecklas? Vilken är vår plan för det?

 

Idag oroas jag också av den tilltagande färjetrafiken. Dels är trängseln i den inre hamnen redan störande eftersom de färjor som landar eller lägger ut i stort sett stänger av fritidstrafiken eller tvingar upp seglare och småbåtar mot Bedaröland. Olyckor har redan inträffat.

 

 

Ett än värre hot utgör norra passagen från Finnhällan och ut mot området mellan Fälöt, Ramklöv och Mälsten. Problemet är de stora hastigheter färjorna har idag och därmed svårigheter för seglare och småbåtar dels att bedöma när/var kurserna kommer att korsas och dels att överhuvudtaget ”hinna undan”. Gäller såväl turister som Nynäshamnare. När sker första allvarliga olyckan i området?

 

 

Dagens färjor drar upp betydande sjö och begränsar nu möjligheterna till säker natthamn i Bedaröarkipelagens (öarna ost Bedarö) norra delar. Redan har många stävar hackats sönder när suget från färjorna smugit sig in bland de tidigare så säkra landningsplatserna. Vill vi ha det så? 

 

Miljöpåverkan idag är betydande från de mängder orena avgaser som väller ur färjefartygens skorstenar. Husfasader, båtkapell, utemöbler, ja allt inom stora delar av inre Nynäshamn och småbåtshamnarna utsätts idag för betydande förstörelse. Miljön för människan, inte minst astmatiker och andra med andningsproblem är riskabel.

 

Sist i denna rad av problemområden är förslaget till etableringen av en storskalig containerhamn i Norvik. När jag läste igenom dokumentationen blev jag rädd. Rädd att problemen jag redan nämnt ovan blir väsentligt utökade och oåterkalleliga.

 

 

I min önskedröm ser jag att våra politiker nu sätter stopp för gällande Norviksplanering och lyfter frågan till en allmän och öppen debatt. Låt alla vara med.

 

Hur ska framtidens färjetrafik hanteras? Hur vill vi ha vår framtida skärgårdsstad? Hur ska kustremsan från Norvik till Bötet användas och utvecklas? Vad är viktigast för Nynäshamn? Vill vi bejaka eller begränsa fritidssektorn? Nu och i framtiden.

 

Det finns många alternativ som skissats för att förändra området mellan Bensinviken/Pelles Fisk och dagens gästhamnsområde. Se till att ta upp den tråden och därmed prioritera Skärgårdstrafik kontra containertrafik. Steg 1 är således att flytta ut färjetrafiken till Norvik och installera dessa på ett miljömässigt sätt i det vackra Norviksområdet.

 

 

Låt alla aspekter diskuteras och värderas. Vilka är alternativen och hur vill vi överlämna Nynäshamns vattenområden till kommande generationer?

 

Om så sker är jag övertygad att vi finner att en småskalig och människovänlig utveckling av våra hamnområden inte bara gagnar fritidssektorn utan också ger en fullödig och positiv ekonomisk utveckling för Nynäshamn.

 

/Mats Åhlander