Norviksprojektet och infrastrukturen.

 

Hur ska alla problem med de förväntade mängder av containrar som ska transporteras över Södertörn till deras destinationer i när och fjärran lösas?

 

Som sannolikt alla vet finns ingen som helst järnvägskapacitet att klara en containertransport av det slag som krävs. Dagens järnvägsnät klarar inte ens av persontrafiken. Ej heller finns tillräcklig elkapacitet.

 

Citybanan som Stockholms Stad, Landstinget och Staten nu investera i beräknas stå färdig omkring år 2017. För att erbjuda förbättrad persontrafik.  För att lösa problemet Norvik krävs helt nya spår och något beslut i denna fråga finns ej.

 

Återstår då lastbilstransporter.

 

 

 

Nynäsvägen, väg 73, blir inom kort motorväg från Älgviken till Stockholm.

Södertäljevägen, väg 225, har inte kapacitet för dagens trafik. Inga beslut, ingen plan för förbättring finns.

Södertörnsleden, väg 259, från Haninge till Huddinge fungerar inte idag, speciellt saknas förbindelse från Huddinge C till E4.

 

Enkelt uttryckt skulle ett införande och start av Norviks Containerhamn om några år ge en ny trafikinfarkt på Södertörn.

 

Till gagn för vem?

 

Enbart infrastrukturbilden i sig borde vara nog för att stoppa Norviksprojektet.