Norviksprojektet och miljön.

 

I alla instanser och i de seriösa bedömningar vi bl.a. får från Naturskyddsföreningen ser man ensidigt negativa miljöeffekter för Nynäshamn och Södertörn. De positiva effekterna kan återfinnas för Stockholms närområde som blir av med sina industrihamnar.

 

 

Följande typer av negativa miljöeffekter kommer således att drabba Nynäshamn och Södertörn

 

-          Naturförstörelse i och kring Norviksområdet

-          Havsbottenmiljöförstöring

-          Kväveutsläpp i havet i samband med sprängning

-          Bullermattor under utbyggnad och drift

-          Landtransporternas luftföroreningar, buller och andra följder av ökad exploatering av nya trafikleder

 

 

och mer än så…

 

Hur och varför kan vi acceptera detta?