Norviksplanen medför kritiska regleringar och avstängningar för skärgårdstrafiken i Nynäshamns Skärgård

 

Planen för containerhamnen i Norvik innebär grava inskränkningar i övrig trafik inom stora områden av Nynäshamns inre skärgård.

 

Det mest dramatiska är hur trafik till/från områden norr om Norvik och väst om Yxlö kommer att drabbas. Hindren blir allvarliga och avstängningar av både temporär men också bestående kommer att föras in för att säkerställa svängrum för de containerjättar som planeras.

 

Vad händer när båtar i storlek upp till runt 300 m ska manövreras i vatten med största bredd ca 350 meter!

 

 

Den röda ringen anvisar området för de kritiska manövreringar och dockningar som planeras för containerfartygen.

De blå pilarna pekar på de farleder och områden som drabbas direkt av regleringar och avstängningar.

·        Gamla, säkra och väl använda båtleder för skärgårdstrafik i genomfart

·        Mängder av fritidshus och övrigt boende inom området dfarbbas också direkt

·        Nynäshamns Motorbåtsklubb har klubbholme i området

·        Holmbro Båthamn har stor verksamhet som drabbas

·        Wik-Inn Marina blir mycket hårt drabbade i Torsviken.

 

Norviksprojektet är tydliga på frågan om de tar ansvar för trafikbilden och eventuella konflikter mellan skärgårdstrafik och den tillkommande containertrafiken. Sjölagen gäller så varken Norviksprojektet, eller Nynäshamns aktiva politiker har svarat på några av de problem för sjöfarten som projektet förorsakar. Graverande.

 

Om man lyfter blicken till inloppet till Nynäshamns hamnar så fortsätter frågorna att torna upp sig

 

 

Idag har färjetrafiken redan ökat i omfattning så säkerhetsproblem och konflikter mellan dessa och lokal skärgårdstrafik uppstått. Det är sannolikt befogat att införa restriktioner i hastighet för färjorna innan en allvarlig olycka uppstår med fritidsbåt som inte hinner undan  (Obs! problemet är inte okunskap ombord den mindre båten utan de faktiska svårigheterna som uppstår när en färja i hög hastighet gör snabba kursändringar).

 

En framtid med större båtar, fler båtar medför om man följer sjöfartsverkest rekommendationer stora krav på avstängningar och restriktioner för övriga trafik. Ett dråpslag mot turism och skärgårdstrafikens utveckling i regionen.

Vi inkluderar även ett citat som är del av yttrande från Lennart Wendt, ansvarig för SMBF Farleds- och sjösäkerhetskommitté:

Jag har många gånger utnyttjat er utmärkta gästhamn men varje gång slagits av tanken: Varför ligger Gotlandsterminalen mitt inne i stan? Som ni skriver borde den flyttas, kanske upp till Norviks hamn? Det har sina problem att komma in till er hamn redan idag, jag ”tampades” med en Gotlandsbåt när jag lugnt seglade in till er hamn. Kommer dessutom Norvik till stånd tror jag att jag undviker Nynäshamn

 

Sist men inte minst kan vi bara beklaga att beslut om en i sammanhanget lika riskfylld verksamhet är taget. Det gäller LNG-terminalen som dels inte borde anläggas och dels, om den anläggs förstärker alla argument mot föreslagen Containerhamn för Norvik.

 

Riskerna, inte minst eventuella framtida terroristhot, kommer att bli graverande och ännu mer förstöra utveckling av lokal turist- och skärgårdsverksamhet i regionen.