Norviksplanen stoppar möjligheten att utveckla Nynäshamns Skärgårdsstad

 

En gång i tiden var Gotlandskajen en träffpunkt och öppen yta för Nynäshamnaren. Man träffades, tittade på småbåtar som tuffade förbi, klättrade ner under Hotellbryggan för att försöka fiska upp en abborre eller väntade på Visby, Drotten eller Gotland som skulle komma in.

 

 

Vi kan inte få tillbaka den gamla goda tiden, men vi får inte nöja oss med dagens katastrofala ordning. Sjömiljön är helt skymd och oåtkomlig för flanörer, cyklister och alla andra. Stängsel, baracker och mer skjul och stängsel är det enda vi visar våra turister och besökare.

 

En veritabel trafikinfarkt inträffar på land när bilarna köar i oordning inom hela övriga hamnområdet och flera hundra meter upp förbi Lidl. Ofta proppas även trafiken söderifrån igen och kyrkbacken stängs av eftersom mer och mer av trafiken försöker ta sig förbi via Hamngatan.

 

Ingen, vare sig turist eller Nynäshamnare, tar sig enkelt fram till vår nya fina Havstrappa, Rökeriet, båthamn, restauranger eller Norberg o Nilsson.

 

Planerna för Norvik gäller införande av en hamn för hantering av i första hand containertrafik. Jättebåtar upp emot 250 – 300 m längd kommer att baxas in i ett område vars vattenbredd är omkring 350 m! Det är problem i sig och behandlas på annan plats men, det värsta är att ingen tanke finns att flytta ut dagens färjetrafik till Norvik!

 

Många är de Nynäshamnsbor som tagit för givet att Norviksprojektet avser att lösa problemen med färjetrafiken genom att denna flyttas till Norvik. I själva verket är det tvärtom. Så fort beslut om containerhamn i Norvik är taget så försvinner chansen att reda ut problemen i vår inre färjehamn.

 

Vi tappar därmed chansen att skapa Nynäs Skärgårdsstad.

 

 

 

Vad vill vi då istället? Betrakta hela inre hamnen inkl nuvarande gästhamnsområde som en enhet och planera in de mängder av småskalig verksamheter som gagnar skärgårds- friluftsliv och turism.

Exempel:

            Uthyrning av kajaker, cyklar

            Seglarskola

            Restauranger, små som större

            Småbutiker á la Hamnbodarna

            Båttillbehör, marin service av alla  slag

            Moped- och nostalgimuseum

            Bostäder

            Hotell?

            Badhus?

            etc..

 

Nynäshamns politiker och invånare borde lyfta den småskaliga (men positiva) planering som sker för gästhamnen och se över de möjligheter och den utveckling av verksamhet vi vill ha inom hela området.

 

Stoppa således planen för containerhamnen i Norvik till förmån för att lösa Nynäshamns hela hamnområden.

 

Prioritera Skärgårdstrafiken och persontrafiken kontra den storskaliga, industriella containertrafiken för att möjliggöra utvecklingen av en av jordens bästa skärgårdsstäder.

 

En av de viktigaste frågorna för utvecklingen av Nynäshamns skärgårdsstad är möjligheten att svara på den befintliga och framtida stora efterfrågan på båtplatser (både sommar och vinter). Idag köar redan100-tals båtägare. Idag är första frågan från familjer som gärna vill flytta hit om möjligheten att härbärgera sin fritidsbåt.

 

Reservera således omedelbart utrymme för entreprenör(-er) att anlägga en Marina för 5-700 båtplatser i sjön och på land. Ett perfekt område är Bensinviken (se skiss nedan). (Sannolikt är förutsättning för detta att färjetrafiken flyttas ut till Norvik och att containerhamnen läggs i malpåse för alltid)

 

 

Vad betyder skatteintäkter från 5-700 båtägande familjer som flyttar in i staden?

Vad betyder en Marina av denna dignitet för omsättning och efterfrågan på service, tillbehör och annan konsumtion.

 

En blomstrande framtiden för Nynäshamns företagare.

En fantastisk förutsättning för utveckling av en Skärgårdsstads alla ben.