Norviksplanen förstör större rekreationsområden i unik skärgårdsmiljö.

 

Bedaröarkipelagen är unik i flera avseenden. En gåva till Nynäshamnaren i liten eller stor båt. Ett paradis som man enkelt når med kanot, jolle, snurrebåt eller semesterseglare i valfritt format. En större mängd skyddade öar, vikar och ankringsplatser utan bebyggelse.

 

 

Otaliga är de Nynäshamnare och turister som antingen går ”bakom Bedarön”, som det heter i folkmun, för en avkopplande kvällstund eller för skyddad övernattning i underbar natur.

 

 

Förutsättningarna för detta äventyras direkt av Norviksprojektet, dels genom dumpningar av muddringsmassor vid Örngrund och dels av ökande sug- och tryckvågor som driver in i området.

 

Muddringarna som beräknas vara igång i 10 – 20 år medför att vattnet i området grumlas så att paradiset blir av med badvatten, diskvatten och siktdjup samt  sannolikt skapas även negativa lukteffekter. Vem kan njuta av detta?

 

När trafiken kommer igång med de stora tonnage det är fråga om kommer de sug- och tyrckvågor som fortplantas in i området att omöjliggöra säker förtöjning i de flesta av de underbara vikarna. Vart ska vi då ta vägen?

 

Paradiset som försvann med Norviksplanen!