Ekonomin.

 

Hur är det egentligen med våra beslutsunderlag. Projektet innehåller givetvis kalkyler med avseende på hur ekonomin för företaget Stockholms Hamnar kommer att påverkas.

 

I den allmänna debatten har det framförts uppskattningar av olika kaliber som pekar på intäkter och arbetstillfällen för kommunen.

 

Utan att gå in och kritisera dessa kan vi först och främst konstatera att inga kalkyler eller siffror visats för alternativa scenarier. I underlagen från Projeket och kommunen finns inga alternativ presenterade.

 

Hur kan man då gå in och bedöma detta jätteprojekt utan att jämföra med alternativen?

 

 

Kan någon se några svar på en jämförande analys? Om ekonomin? Om arbetstillfällena? För Nynäshamns Kommun?