Nynäshamns otroligt förbättrade gästhamn och mingelområde. Grattis alla!
 
 
 
I början av april sattes spaden i jorden/vattnet för att förlänga vår gäst- och mingelhamn norrut.. Fram till och förbi sjömacken och ända ut till udden vid färjeterminalen.
 
 
 
Stenbrott?:
 
 
Latsbilar, och allehanda maskiner svärmade kring området. Tiden var knapp.
 
(Här ses fundamenten till nya Havstrappan byggas upp.
 
Många blev de
 
De nya flytelementen på gång. Jättelika betongkonstruktioner för att stå emot nordanvindarna
 
Och så färjan för att sjösätta ankringselementen och kättingarna. Jättelika.
 
Betongeelementen för att ankra upp piren kom per bil.
 
I början av juni ser man lite mer av hur arbetet fortskrider. Pirerna på plats och fyllnadsmassorna på gång.
 
Första veckan av juli så är det mesta av havstrappans plank/bryggdäck! på plats
 
(Pressat arbete för att fixa alla nödvändiga detaljer.
 
Ett par NSS-are inspekterar det fina resultatet den 18 juli. Festen kan börja
 
Ja, så här blev det. Den kanske vackratse av alla båtarna visar upp sig för all publik på den nya piren. Grattis Nynäshamn